Ingångssidan

Välkommen till Migrationverkets e-tjänst!

 

Välj ansökan nedan. Om du är osäker på vilken typ av ansökan du ska välja, ta hjälp av Migrationsverkets ansökningsguide

 

 

Första uppehållstillstånd
Om du inte har uppehållstillstånd och ska flytta till Finland.
Fortsatt uppehållstillstånd
Om du ska ansöka om fortsatt uppehållstillstånd.
Permanent uppehållstillstånd
Om du ska ansöka om permanent uppehållstillstånd.
Säsongsarbete
Om du är säsongsarbetare.
EU-medborgare och deras familjemedlemmar
Registrering, uppehållskort, permanent upphållsrätt.
Finskt medborgarskap
Om du uppfyller villkoren för att få finskt medborgarskap.

Andra alternativ för användning av Enter Finland

Du är en arbetsgivare
Arbetsgivarens Enter Finland
I arbetsgivarens Enter Finland kan du till exempel följa hur din arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd framskrider, skicka handlingar och betala behandlingsavgiften för din arbetstagare.
Du är en företrädare eller ett biträde
Enter Finland för företrädare och biträden
Om du är företrädare eller biträde, kan du följa hur behandlingen av din kunds ärende framskrider och lämna tilläggsuppgifter via Enter Finland.

Så här fungerar e-tjänsten:

Skapa ett användarkonto

Det behövs inte nätbankkoder. Uppge din e-postadress och hitta på ett lösenord för ditt användarkonto som endast du själv känner till. Om du inte är van vid att använda datorer kan du fylla i en pappersansökan. Ingen annan kan använda e-tjänsten för din del.

Fyll i, betala och skicka din ansökan, styrk sedan din identitet

Vänligen observera att även handlingar som bifogas till den elektroniska ansökan ska vara i elektroniskt format (anvisningen). Om du inte har betalat ansökan eller styrkt din identitet och visat upp handlingarna i original hos en myndighet, kan din ansökan inte behandlas.

Följ behandlingen av din ansökan

Du får begäranden om tilläggsuppgifter och beslutet till ditt användarkonto. Håll din e-postadress och ditt lösenord i säkert förvar så att du kan logga in i tjänsten. I Enter Finland hittar du samma information som du skulle få från vår telefontjänst.

Följande ansökningar kan inte lämnas in via webben:

Finländsk härkomst
Övriga grunder
Förnyelse av uppehållstillståndskort
Resedokument
Schengenvisum
Asyl

Dessa ansökningar lämnas in till en finsk beskickning utomlands eller till Migrationsverket i Finland. Asyl ska man söka i Finland hos polisen.

www.migri.fi | www.poliisi.fi | www.formin.finland.fi

Fem steg och du är klar med ansökan

1
Skapa ett användarkonto
2
Välj och fyll i ansökan
3
Bifoga bilagorna
4
Betala avgiften och skicka ansökan
5
Styrk din identitet

Läs om Finland och om att flytta till Finland

infofinland.fi
Finland på ditt språk.
thisisfinland.fi
Information om Finland.
workinfinland.fi
Om du ska komma till Finland för att arbeta.
ihhelsinki.fi
Helsingfors allmänna rådgivningstjänst.