Ingångssidan
Välkommen till Migrationverkets e-tjänsten!

Välj ansökan:

Första uppehållstillstånd
Om du inte har uppehållstillstånd och ska flytta till Finland.
EU-registrering
Om du är EU-medborgare eller familjemedlem till en EU-medborgare.
Fortsatt uppehållstillstånd
Om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut och du redan är i Finland.
Finskt medborgarskap
Om du uppfyller villkoren för att få finskt medborgarskap.

Så här fungerar e-tjänsten:

Skapa ett användarkonto

Uppge din e-postadress och hitta på ett lösenord för ditt användarkonto som endast du själv känner till. Om du inte är van vid att använda datorer ska du fylla i en pappersansökan. Ingen annan kan använda e-tjänsten för din del.

Fyll i, betala och skicka din ansökan, styrk sedan din identitet

Vänligen observera att även handlingar som bifogas till den elektroniska ansökan ska vara i elektroniskt format (anvisningen). Om du inte har betalat ansökan eller styrkt din identitet och visat upp handlingarna i original hos en myndighet, kan din ansökan inte behandlas.

Följ behandlingen av din ansökan

Du får begäranden om tilläggsuppgifter och beslutet till ditt användarkonto. Håll din e-postadress och ditt lösenord i säkert förvar så att du kan logga in i tjänsten.

Följande ansökningar kan inte lämnas in via webben:

Asyl
Schengenvisum
Permanent tillstånd
Finländsk härkomst
Övriga grunder
Resedokument

Dessa ansökningar lämnas in till en finsk beskickning utomlands eller till Migrationsverket i Finland. Asylansökningen lämnas in till polisen.

www.migri.fi | www.poliisi.fi | www.formin.finland.fi

Fem steg och du är klar med ansökan

1
Skapa ett användarkonto
2
Välj och fyll i ansökan
3
Bifoga bilagorna
4
Betala avgiften och skicka ansökan
5
Styrk din identitet

Läs om Finland och om att flytta till Finland

infopankki.fi
Finland på ditt språk.
thisisfinland.fi
Information om Finland.
workfinland.fi
Om du ska komma till Finland för att arbeta.
virka.fi
Helsingfors allmänna rådgivningstjänst.